ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀਸੋਧੋ

ਜਿਵੇ ਕੀ ਆਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। -- Talk 22:21, 14 ਜੁਲਾਈ 2019 (IST)

ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ --Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:17, 15 ਜੁਲਾਈ 2019 (IST)