"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/143" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
 ਦੋਆਬੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਗਰ । ੧੨੭
م
 
 
ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ; ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਸ ਸੋ ਗਜ ਦੂਂਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਸੇਖ ਅਬਦੁਲਕਲਮ ਚਿਸਤੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ , ਜੋ ਬਾਵਾ ਫਰੀਦ ਸਕਰਗੰਜ ਦੀ ਉਲਟ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ; ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਸਕਰਗੰਜ ਵਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ
हा इडा भक्षुध ग्रँडा तैं ॥
 
द्वअवे उछला देट अगल। १२१ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ‘ਗਜ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਸੇਖ ਅਬਵੁਸਲਾਮ ਚਿਸਤੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਵਾ ਫਰੀਦ ਸਕਰਗੰਜ ਦੀ ਉਲਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਸਕਰਬੀਜ हड़ा भजापूछम से छुवा पै ge
 
Jasrofá. O DDD DBDuDD DuD DuDuD Du uBD DBDBDDDBDuDu Duk ਹੈ, ਮਤੇ ਜੰਮੂ ਨਾਰੋ ਉਹ ਦਾ ਜੁਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁDBDBD DDDD D DDD BDBD DS DuD D uBuuu LBuBDBDD
 
{
 
ਗੋਤੇ ਰਾਜਪੂਝ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਮੀਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਰ
 
ਵਿਚ ਖੂਹ ਇਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਭੀ ਚਾਜੇ ਦੇ ਬੇਹੜਿਆਂ ਪਹ ਹੈ DDDD DDD DDuu DuD uDDD DDD uD tDDS HuuD DDD DD DTD DDD DuD DDD DDD aDuD DkuSYuu Y Du sDDS BD DDu D DD DuuDD DD DBkMS D Du DT MtD Duu ਮਿਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਅਮਰ ਹਲਧੀ
 
S tLtu uDuS DDuDu DDD DuS tuu DDDuD DDDD DDD
 
DDDuD Du BuDOD BTYLBD DLtLu DD Du DuDuD DDD
 
Kathúhá. - 德 वठुणा उनधुछा चटा fष्टब बच्टीभी मािउ, भडे अन्टा DDBBD DS DB DDD DuDuS OLLu DD DuD uD S
 
ਅੰਬਾਰਡ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਛੱਪਰ ਬਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਰ
 
ਦਰਿਆਉ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਉ ਇਸ ਜਿਲੇ DD DBDuD BDD DBDD DS DD DDD DDuD DuD DDD
 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਨਹਿਰ ਲੋਕ ਕੱਟਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ .
 
क्etडे टिम पठगले सी डें हड़ी ईगी अडे डाबद्ध पै, 2भछे<noinclude></noinclude>
 
   
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
2,010

edits