"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/141" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
→‎top: added category
(Text from Google OCR)
 
ਛੋ (→‎top: added category)
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 2: ਲਾਈਨ 2:
 
ਜਾਰ ਹੱਟ ਹੋਊ ਜੰਮੂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੋਹ ਹੈ पठ भनिरो चे fटघे धुत्र तै, क्षेने fमभाठ्बेट चें * DBDLDuuDuD DD tuu uDuuDDDu uBD DDDDuuu uDDu S ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤਨੇਕੁ ਕੋਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੇਠ DBDBDBDD uD uDDuDuDuTuD uDBD DBD DD D OuuD uu केझे पज्ग्ज्ञ हिछ fटब नागा सै, निज ॐ भण्टे9 टा uuDuu 0LDDuD uuuLS LLuDu gLDBD DuD DTSY DDD YS LuDD DuD DuuDuuDu DS DDDD DDuuDuuDu DDuD uDBDD D S HuuDuD Du DDB BD DDDDD DBBDSD DuuDDS चाट छे वात्र बज रेठ पै, अडे निचें मन्टिल डी घाउ मद्ध SS uu uDS DDD DDD uuTDD DuDBD DBDD uDuDuD D uuD
 
ਜਾਰ ਹੱਟ ਹੋਊ ਜੰਮੂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੋਹ ਹੈ पठ भनिरो चे fटघे धुत्र तै, क्षेने fमभाठ्बेट चें * DBDLDuuDuD DD tuu uDuuDDDu uBD DDDDuuu uDDu S ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤਨੇਕੁ ਕੋਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੇਠ DBDBDBDD uD uDDuDuDuTuD uDBD DBD DD D OuuD uu केझे पज्ग्ज्ञ हिछ fटब नागा सै, निज ॐ भण्टे9 टा uuDuu 0LDDuD uuuLS LLuDu gLDBD DuD DTSY DDD YS LuDD DuD DuuDuuDu DS DDDD DDuuDuuDu DDuD uDBDD D S HuuDuD Du DDB BD DDDDD DBBDSD DuuDDS चाट छे वात्र बज रेठ पै, अडे निचें मन्टिल डी घाउ मद्ध SS uu uDS DDD DDD uuTDD DuDBD DBDD uDuDuD D uuD
 
ਇਸ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸਦਾ ਝਹੁ ਬਹੁ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ DD DDu u DD uuDD DDSDD DDD uDu uuD DDD uu DDD DuuD utuu DuDDDDD D DDD uDDu ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ममलभाऊ उानपूडाँटे वज़्ड भेले जल निज्ग्झ छीउदाय, निचे चाउ ज्नाउ भ्थठ, अठ चाठ में जेंट पै; अड़े भवाम, S YDDD DDLDDDuDS 0uuDuD DDuDuLuSOLuD DuuDuu uDuD DD DBHD । जेछे उानपुउ टे जल। अडे टिव मलग्लिीअ गेछे छानपृष्ठ ज्ठ, नै fटम द्वभाचे हिच्या धैठणी डेमैत्रज्ञे fभंड fमटंड्रज्ञ टेर्धले डौद्ध, अडे लॉरेंट टे घमारें लग,वम
 
ਇਸ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸਦਾ ਝਹੁ ਬਹੁ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ DD DDu u DD uuDD DDSDD DDD uDu uuD DDD uu DDD DuuD utuu DuDDDDD D DDD uDDu ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ममलभाऊ उानपूडाँटे वज़्ड भेले जल निज्ग्झ छीउदाय, निचे चाउ ज्नाउ भ्थठ, अठ चाठ में जेंट पै; अड़े भवाम, S YDDD DDLDDDuDS 0uuDuD DDuDuLuSOLuD DuuDuu uDuD DD DBHD । जेछे उानपुउ टे जल। अडे टिव मलग्लिीअ गेछे छानपृष्ठ ज्ठ, नै fटम द्वभाचे हिच्या धैठणी डेमैत्रज्ञे fभंड fमटंड्रज्ञ टेर्धले डौद्ध, अडे लॉरेंट टे घमारें लग,वम
है राम ।
+
है राम ।<noinclude></noinclude>
  +
  +
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
64

edits