ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ,ਬੀ.ਐੱਡ (1 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ )

  1. ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੌਕ,
  2. ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਨੁਸਰਤ ਫਤਹਿ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਸੁਣਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
  3. ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ