ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ , ਪਿੰਡ ਰੰਡਿਆਲਾ , ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ , ਵਿਕਿਸਰੋਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ।