"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/130" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
→‎top: added category
(Text from Google OCR)
 
ਛੋ (→‎top: added category)
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 6: ਲਾਈਨ 6:
 
Khoprá. चेuउा शुरूचैउग्ठ f५भा रौ' अणे घडघमचा मी । । SDuDu uuuuu uDD Du uuuDD DDgL ukLDS CDuDODBDDu DDD S S DDuDD tDDL BD DD DD DuDS LDu DDD
 
Khoprá. चेuउा शुरूचैउग्ठ f५भा रौ' अणे घडघमचा मी । । SDuDu uuuuu uDD Du uuuDD DDgL ukLDS CDuDODBDDu DDD S S DDuDD tDDL BD DD DD DuDS LDu DDD
 
DDD D DDDD DDD D tuuD DuuDu Du uDuDBD D L बब टिब पंबा विला पै ।
 
DDD D DDDD DDD D tuuD DuuDu Du uDuDBD D L बब टिब पंबा विला पै ।
* Sambariá. S SuDuDuDuDuDDBD DD D DD DDS LuuuD GBDuz YS DuDu uDu uD DDDS uGGBDBuDuBD D DD yDBD DD DS S DuuDu DDDD DDD uDu DuD D DuDS OuuD Y मै ग्ट अचाट पै, अठ पिंड डे अक्टठदाउ टिब धवा नगी ਕਿਲਾ ਉਚੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਥੇ ਉਪੁਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
+
* Sambariá. S SuDuDuDuDuDDBD DD D DD DDS LuuuD GBDuz YS DuDu uDu uD DDDS uGGBDBuDuBD D DD yDBD DD DS S DuuDu DDDD DDD uDu DuD D DuDS OuuD Y मै ग्ट अचाट पै, अठ पिंड डे अक्टठदाउ टिब धवा नगी ਕਿਲਾ ਉਚੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਥੇ ਉਪੁਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।<noinclude></noinclude>
  +
  +
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
64

edits