"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/112" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
→‎top: added category
(Text from Google OCR)
 
ਛੋ (→‎top: added category)
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 9: ਲਾਈਨ 9:
 
BDD DuuDuDu uDBu DBD DDu DS TuDuDB DBDBD D D zDuDD DuDuD DuDuD SDD DuDD DD DuB BuuLS ਸਰੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੱਥ ਇਕ ਭਾਰੀ ਅੰਗ ਤੇ ਪੰਕਾ ਕਿਲਵੈ S YuD uL BuBDBTB TBLSS uDD DuDuDuDDBe D D uugD LYLLL DD DBuBT BuBD Du u D DD DBBBuT uS DBuBu में पनी जनाउ उलटे धुरा बभालीटेट उचे जल । खटD DBDDD DDD DDD DDSDuuSuDK uDD DuuDu DDD Da बै; fटमे बब्बे चे देट लेबल घज़ट डबल्ट यत: 4 यभाLTLDDDLLBDDDLDDBDDD D DDD DBDBuDLLD DDBD BDBDBDL Y zTL TS DD DBDDuu uSBTB BDuS tHCB DBL TDuDu DuuD DBTLSTDT DDu DBDDB BDB BBs lDuBMB BDBD D DBD DtSLuD DlDDuDD BuDuDuDBB Bz sàfefTTresa è ferrugiare
 
BDD DuuDuDu uDBu DBD DDu DS TuDuDB DBDBD D D zDuDD DuDuD DuDuD SDD DuDD DD DuB BuuLS ਸਰੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੱਥ ਇਕ ਭਾਰੀ ਅੰਗ ਤੇ ਪੰਕਾ ਕਿਲਵੈ S YuD uL BuBDBTB TBLSS uDD DuDuDuDDBe D D uugD LYLLL DD DBuBT BuBD Du u D DD DBBBuT uS DBuBu में पनी जनाउ उलटे धुरा बभालीटेट उचे जल । खटD DBDDD DDD DDD DDSDuuSuDK uDD DuuDu DDD Da बै; fटमे बब्बे चे देट लेबल घज़ट डबल्ट यत: 4 यभाLTLDDDLLBDDDLDDBDDD D DDD DBDBuDLLD DDBD BDBDBDL Y zTL TS DD DBDDuu uSBTB BDuS tHCB DBL TDuDu DuuD DBTLSTDT DDu DBDDB BDB BBs lDuBMB BDBD D DBD DtSLuD DlDDuDD BuDuDuDBB Bz sàfefTTresa è ferrugiare
 
 
  +
th<noinclude></noinclude>
th
 
  +
  +
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
64

edits