ਵਿਕੀਸਰੋਤ:1ਲਿਬ1ਰੈਫ ਕੈਮਪੇਨ 2020

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 1ਲਿਬ1ਰੈਫ ਕੈਮਪੇਨ 15 ਜਨਵਰੀ,2020 - 5 ਫਰਵਰੀ,2020 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਅਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੋਧੋ

  1. ਲਿੰਕ

ਨਿਯਮਸੋਧੋ

  1. ਸੋਧ ਸਾਰ ਵਿੱਚ #1lib1ref ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇਸੋਧੋ