ਵਿਕੀਸਰੋਤ:ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ।
Permission Requests

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:11, 8 ਜੂਨ 2017 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Y --Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:21, 8 ਜੂਨ 2017 (IST)
 2.  Y --Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:12, 13 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)
 3.  Y Jagseer01 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 12:33, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)
 4.  YParam munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:42, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)
 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Gurlal Maanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:21, 7 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Y --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:00, 15 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)
 2.  Y -- Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:29, 15 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)
 3.  YParam munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:43, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)
 4.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Gurlal Maanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ Satdeep Gill ਨੂੰ ਸਥਾੲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:54, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ Satdeep Gill ਨੂੰ ਸਥਾੲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:21, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satpal Dandiwalਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:47, 16 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:05, 18 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 3. Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:51, 26 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 4. Arsh randiala (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:17, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 1. Satpal Dandiwal ਜੀ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ (work)ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਨਟੀਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:08, 18 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2. ਸੁਝਾਵ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿਕਾ ਜੀ - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:02, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 3. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ Satpal (CIS-A2K) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਵ/Support ਦਵੋ ਜੀ - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:19, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satpal (CIS-A2K)ਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:19, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:07, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:14, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 3. Jagseer01 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:41, 26 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 4.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 5. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 18:46, 28 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:07, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support ਸਤਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਿਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਿਸਰੋਤ ਮੁਕਸਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੈਲੀਡੇਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:13, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2. *•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 17:09, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 3. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 19:05, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 4. Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:19, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 5.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 6.  YMulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:35, 11 ਮਈ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Benipal hardarshanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Gadget-charinsert.js ਪੇਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--*•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 20:29, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support -Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:47, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 2.   Support -Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:51, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 3.   Support -Kaur.gurmel (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:35, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 4.   Support -Charan Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:51, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 5.   Support -Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:12, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 6.   Support -Harkawal kaur (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:02, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 7.   SupportMulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:36, 11 ਮਈ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 1. Please mention "Admin rights" or "Interface Admin Rights". ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਡ਼ੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। :) - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:14, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)

--ਹਲੇ ਮੈਂ "Interface Admin Rights" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੱਦੋਂ ਮੈਂ "Admin Rights" ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਗਾ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। -*•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 21:00, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Benipal hardarshanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਭਗ 4000 ਐਡਿਟ ਹਨ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ "Interface admin" ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ "Admin rights" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MassMover ਅਤੇ CropTool ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਚਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- *•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 21:14, 10 ਮਈ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:29, 10 ਮਈ 2019 (IST)
 2. Nirmal Brar Faridkot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:15, 14 ਮਈ 2019 (IST)
 3. Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 23:28, 14 ਮਈ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ "Interface admin" ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗੈਜਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:19, 15 ਅਗਸਤ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support-- Talk 21:28, 21 ਅਗਸਤ 2019 (IST)
 2.  Y---Ninder Brar Faridkot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 07:29, 22 ਅਗਸਤ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Benipal Hardarshanਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ "Interface admin" ਹੱਕ ਅਤੇ "Admin" ਹੱਕ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- Talk 10:43, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   SupportHarkawal Benipal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:26, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 2.   SupportDugal harpreet (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 22:33, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 3.   Supportਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 21:01, 7 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 4.   Support Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 22:12, 7 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 5.   Strong Support Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 01:50, 8 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Wikilover90ਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਪ ਟੂਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਾਇ ਮਾਸ ਮੂਵਰ ਤੂਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Supportਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 20:09, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)
 2.   Strong Support (Mr.Mani Raj Paul (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:23, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST))
 3.   Strong Support As Punjabi Wikisource is a growing Wikisource we need more volunteers like Wikilover90 to expand Punjabi Wikisource. I strongly endorse this request. With Regards-- Talk 21:09, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)
 4.   Strong SupportArmaan kakrala (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:16, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

HardarshanBotਸੋਧੋ

ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬੌਟ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--HardarshanBot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:58, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support-- Talk 10:03, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)
 2.   Support Nitesh Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:07, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)
 3.   Support Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:18, 11 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)
 4.   Support Amreen Zafarpur (ਗੱਲ ਬਾਤ)
 5.   Strong SupportWikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:57, 18 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)
 6.   Strong Support-Harkawal Benipal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:19, 19 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)
 7. Dugal harpreet (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 23:54, 19 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)
 8.   Strong Support - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁਕਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:45, 20 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satpal (CIS-A2K)ਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:42, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਸਰੋਤ'ਤੇ ਉਸਦੇ ਐਡਮਿਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ। Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:14, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)
 2.   Strong Support Talk 06:49, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)
 3.   Support Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:13, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)
 4. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:10, 28 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)

  Strong SupportArsh randiala (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:16, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Benipal Hardarshanਸੋਧੋ

ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Bureaucrat ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- Talk 18:12, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support Bureaucrat is a big responsibility. I hope you will be careful buddy! - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:37, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 2.   Support Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:07, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 3.   Strong SupportGurtej Chauhan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:47, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 4.   SupportDugal harpreet (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 23:51, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 5.   Strong Support Have complete faith in Hardarshan's sense of responsibility and technical know-how. Looking forward to wonderful addition in our project with this role.Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:10, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 6.   Strong Support -Manavpreet Kaur (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:40, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 7.   Strong Support -ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:38, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 8.   Strong Support - (Mr.Mani Raj Paul (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:58, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST))
 9.   Strong Support Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:05, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 10.   Strong Support --Param munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:23, 21 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 11.   Strong Support Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 14:48, 23 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 • @Satpal Dandiwal: Yes sure brother, I will take care while making decisions.-- Talk 18:45, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)

Wikilover90ਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ Admin rights ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:33, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support-- Talk 19:22, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 1.   Strong Support ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 09:15, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)
 2.   Strong Support --Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 14:57, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Wikilover (WIR)ਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ Admin rights ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਗਲੈਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਧਨਵਾਦ। Wikilover (WIR) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:12, 18 ਮਾਰਚ 2020 (IST)

ਟਿੱਪਣੀਸੋਧੋ

 •   ਸਮਾਪਤ

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। -- Talk 18:46, 18 ਮਾਰਚ 2020 (IST)

Bureaucrat rights for Satdeep Gillਸੋਧੋ

Currently, there is only one bureaucrat on Punjabi Wikisource. I believe it is a better practice to have more than 1 person in this position. I have been an admin here since the beginning of Punjabi Wikisource and even worked on starting it at Multilingual Wikisource where I am an admin as well. This right will make it easy to provide rights to other users.

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਕੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:45, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)
 2.   Support - Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:29, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Adminship rights for Satpal Dandiwalਸੋਧੋ

My temporary adminship has been expired. I am unable to edit MediaWiki files and I have no access to local uploader. Kindly grant me "Admin" and "Interface Admin" rights. - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:50, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support - Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:29, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 •  YDone  Talk 08:12, 17 ਜੁਲਾਈ 2021 (IST)