ਵਿਕੀਸਰੋਤ:ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:11, 8 ਜੂਨ 2017 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Y --Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:21, 8 ਜੂਨ 2017 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.  Y --Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:12, 13 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.  Y Jagseer01 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 12:33, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.  YParam munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:42, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:21, 7 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Y --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:00, 15 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.  Y -- Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:29, 15 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.  YParam munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:43, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ Satdeep Gill ਨੂੰ ਸਥਾੲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:54, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ Satdeep Gill ਨੂੰ ਸਥਾੲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:21, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:47, 16 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:05, 18 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 3. Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:51, 26 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4. Arsh randiala (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:17, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 1. Satpal Dandiwal ਜੀ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ (work)ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਨਟੀਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:08, 18 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2. ਸੁਝਾਵ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿਕਾ ਜੀ - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:02, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ Satpal (CIS-A2K) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਵ/Support ਦਵੋ ਜੀ - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:19, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:19, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:07, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:14, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3. Jagseer01 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:41, 26 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 5. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 18:46, 28 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:07, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support ਸਤਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਿਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਿਸਰੋਤ ਮੁਕਸਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੈਲੀਡੇਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:13, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2. *•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 17:09, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 19:05, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4. Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:19, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 5.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 6.  YMulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:35, 11 ਮਈ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Gadget-charinsert.js ਪੇਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--*•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 20:29, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support -Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:47, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   Support -Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:51, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.   Support -Kaur.gurmel (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:35, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.   Support -Charan Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:51, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 5.   Support -Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:12, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 6.   Support -Harkawal kaur (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:02, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 7.   SupportMulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:36, 11 ਮਈ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 1. Please mention "Admin rights" or "Interface Admin Rights". ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਡ਼ੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। :) - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:14, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

--ਹਲੇ ਮੈਂ "Interface Admin Rights" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੱਦੋਂ ਮੈਂ "Admin Rights" ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਗਾ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। -*•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 21:00, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਭਗ 4000 ਐਡਿਟ ਹਨ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ "Interface admin" ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ "Admin rights" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MassMover ਅਤੇ CropTool ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਚਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- *•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 21:14, 10 ਮਈ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:29, 10 ਮਈ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2. Nirmal Brar Faridkot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:15, 14 ਮਈ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3. Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 23:28, 14 ਮਈ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ "Interface admin" ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗੈਜਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:19, 15 ਅਗਸਤ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support-- Talk 21:28, 21 ਅਗਸਤ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.  Y---Ninder Brar Faridkot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 07:29, 22 ਅਗਸਤ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ "Interface admin" ਹੱਕ ਅਤੇ "Admin" ਹੱਕ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- Talk 10:43, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   SupportHarkawal Benipal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:26, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   SupportDugal harpreet (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 22:33, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.   Supportਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 21:01, 7 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.   Support Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 22:12, 7 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 5.   Strong Support Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 01:50, 8 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਪ ਟੂਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਾਇ ਮਾਸ ਮੂਵਰ ਤੂਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Supportਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 20:09, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   Strong Support (Mr.Mani Raj Paul (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:23, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST))Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.   Strong Support As Punjabi Wikisource is a growing Wikisource we need more volunteers like Wikilover90 to expand Punjabi Wikisource. I strongly endorse this request. With Regards-- Talk 21:09, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.   Strong SupportArmaan kakrala (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:16, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬੌਟ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--HardarshanBot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:58, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support-- Talk 10:03, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   Support Nitesh Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:07, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.   Support Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:18, 11 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.   Support Amreen Zafarpur (ਗੱਲ ਬਾਤ)
 5.   Strong SupportWikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:57, 18 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 6.   Strong Support-Harkawal Benipal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:19, 19 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 7. Dugal harpreet (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 23:54, 19 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 8.   Strong Support - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁਕਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:45, 20 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:42, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਸਰੋਤ'ਤੇ ਉਸਦੇ ਐਡਮਿਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ। Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:14, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   Strong Support Talk 06:49, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.   Support Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:13, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:10, 28 ਨਵੰਬਰ 2019 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

  Strong SupportArsh randiala (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:16, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Bureaucrat ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- Talk 18:12, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support Bureaucrat is a big responsibility. I hope you will be careful buddy! - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:37, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   Support Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:07, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3.   Strong SupportGurtej Chauhan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:47, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 4.   SupportDugal harpreet (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 23:51, 18 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 5.   Strong Support Have complete faith in Hardarshan's sense of responsibility and technical know-how. Looking forward to wonderful addition in our project with this role.Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:10, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 6.   Strong Support -Manavpreet Kaur (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:40, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 7.   Strong Support -ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:38, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 8.   Strong Support - (Mr.Mani Raj Paul (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:58, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST))Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 9.   Strong Support Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:05, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 10.   Strong Support --Param munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:23, 21 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 11.   Strong Support Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 14:48, 23 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ Admin rights ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:33, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support-- Talk 19:22, 19 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 1.   Strong Support ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤਤਸਵੀਰ:Animalibrí.gif 09:15, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   Strong Support --Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 14:57, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ Admin rights ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਗਲੈਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਧਨਵਾਦ। Wikilover (WIR) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:12, 18 ਮਾਰਚ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਟਿੱਪਣੀਸੋਧੋ

 •   ਸਮਾਪਤ

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। -- Talk 18:46, 18 ਮਾਰਚ 2020 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

Bureaucrat rights for Satdeep Gillਸੋਧੋ

Currently, there is only one bureaucrat on Punjabi Wikisource. I believe it is a better practice to have more than 1 person in this position. I have been an admin here since the beginning of Punjabi Wikisource and even worked on starting it at Multilingual Wikisource where I am an admin as well. This right will make it easy to provide rights to other users.

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਕੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:45, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2.   Support - Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:29, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Adminship rights for Satpal Dandiwalਸੋਧੋ

My temporary adminship has been expired. I am unable to edit MediaWiki files and I have no access to local uploader. Kindly grant me "Admin" and "Interface Admin" rights. - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:50, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support - Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:29, 24 ਜੂਨ 2021 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Rajdeep ghuman ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਕਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Rajdeep ghuman ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:20, 15 ਮਈ 2022 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:20, 15 ਮਈ 2022 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 2. Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:31, 15 ਮਈ 2022 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]
 3. Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:35, 15 ਮਈ 2022 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 1.   ਸਮਾਪਤ

- Talk 08:34, 15 ਮਈ 2022 (IST)Reply[ਜੁਆਬ ਦਿਉ]