ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:11, 8 ਜੂਨ 2017 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Y --Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:21, 8 ਜੂਨ 2017 (IST)
 2.  Y --Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:12, 13 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)
 3.  Y Jagseer01 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 12:33, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)
 4.  YParam munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:42, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)
 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Gurlal Maanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:21, 7 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Y --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:00, 15 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)
 2.  Y -- Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 19:29, 15 ਸਤੰਬਰ 2017 (IST)
 3.  YParam munde (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:43, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)
 4.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Gurlal Maanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ Satdeep Gill ਨੂੰ ਸਥਾੲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:54, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ Satdeep Gill ਨੂੰ ਸਥਾੲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:21, 3 ਜੁਲਾਈ 2018 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satpal Dandiwalਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:47, 16 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:05, 18 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 3. Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:51, 26 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 1. Satpal Dandiwal ਜੀ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ (work)ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਨਟੀਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:08, 18 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2. ਸੁਝਾਵ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿਕਾ ਜੀ - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:02, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 3. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ Satpal (CIS-A2K) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਵ/Support ਦਵੋ ਜੀ - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:19, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satpal (CIS-A2K)ਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਸੋਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਪਲੋਡਰ ਰਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੈਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਡਮਿਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। - Satpal (CIS-A2K) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:19, 19 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:07, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:14, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 3. Jagseer01 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:41, 26 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 4.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 5. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤ  18:46, 28 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:07, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Strong Support ਸਤਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਿਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਿਸਰੋਤ ਮੁਕਸਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੈਲੀਡੇਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:13, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 2. *•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 17:09, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 3. ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤ  19:05, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 4. Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:19, 21 ਜਨਵਰੀ 2019 (IST)
 5.  Yਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ)
 6.  YMulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:35, 11 ਮਈ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Benipal hardarshanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Gadget-charinsert.js ਪੇਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।--*•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 20:29, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support -Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:47, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 2.   Support -Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:51, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 3.   Support -Kaur.gurmel (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:35, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 4.   Support -Charan Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 08:51, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 5.   Support -Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:12, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 6.   Support -Harkawal kaur (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:02, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)
 7.   SupportMulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:36, 11 ਮਈ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 1. Please mention "Admin rights" or "Interface Admin Rights". ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਡ਼ੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। :) - Satpal Dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:14, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)

--ਹਲੇ ਮੈਂ "Interface Admin Rights" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੱਦੋਂ ਮੈਂ "Admin Rights" ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਗਾ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। -*•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 21:00, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 (IST)

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Benipal hardarshanਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਭਗ 4000 ਐਡਿਟ ਹਨ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ "Interface admin" ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ "Admin rights" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MassMover ਅਤੇ CropTool ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਚਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- *•.¸♡ ℍ𝕒𝕣𝕕𝕒𝕣𝕤𝕙𝕒𝕟 𝔹𝕖𝕟𝕚𝕡𝕒𝕝 ♡¸.•* 𝕋𝕒𝕝𝕜 21:14, 10 ਮਈ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1. Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 21:29, 10 ਮਈ 2019 (IST)
 2. Nirmal Brar Faridkot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:15, 14 ਮਈ 2019 (IST)
 3. Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 23:28, 14 ਮਈ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satdeep Gillਸੋਧੋ

ਮੈਂ ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਉੱਤੇ "Interface admin" ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗੈਜਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{ਠੀਕ}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ {{ਗ਼ਲਤ}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:19, 15 ਅਗਸਤ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   Support-- Talk 21:28, 21 ਅਗਸਤ 2019 (IST)
 2.  Y---Ninder Brar Faridkot (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 07:29, 22 ਅਗਸਤ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

Benipal Hardarshanਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ "Interface admin" ਹੱਕ ਅਤੇ "Admin" ਹੱਕ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ {{support}} ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ {{oppose}} ਲਿੱਖ ਕੇ ~~~~ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।-- Talk 10:43, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)

ਸਮਰਥਨਸੋਧੋ

 1.   SupportHarkawal Benipal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 20:26, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 2.   SupportDugal harpreet (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 22:33, 4 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 3.   Supportਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤ  21:01, 7 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 4.   Support Jagseer S Sidhu (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 22:12, 7 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)
 5.   Strong Support Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 01:50, 8 ਸਤੰਬਰ 2019 (IST)

ਵਿਰੋਧਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ