ਮਹਾਕੋਸ਼ - ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ

1926

(ਫ਼ਾਰਸੀ ਇੰਦਰਾਜ਼)