ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


                        ਦੋਆਬੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਗਰ ।                       ੧੧੧         

ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਤ ਦੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਹਸੀ ਜਟ ਸੇ । ਇਸ ਤੇ ਅਗੇ ਇਹ ਇਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਡੋਰਾ ਸਾ, ਹਨ