ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ


ਟਾਇਪ ਦਾ ਛਾੱਪਾ


ਕਿੱਸਾ ਹਾਤਮਤਾਈ ਯਾ

 

ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

 

ਜਿਸਕੋ

 

ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੇ ਔਰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ
ਮੁਫ਼ੀਦਆਮ ਪ੍ਰੇਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ
ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਬਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਜ਼ ਨੇ ਛਪਵਾਯਾ


ਸੰਨ ੧੮੯੬ ਈ: