"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/99" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

→‎ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ: ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ
ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
(→‎ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ: ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
दृष्भाचे वाली टेकृष्ठाठ । ve
 
अा; 9रा जैमी हैले थेले छे छठवे, ढबीउ टे मिल पूछ HuCDDD DuDuDu uD DDD DS u uDuDuDu uDDD uDuuDuBL
 
ਜੂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖ ਪੱਟੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਲ ਛਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਕਾਗਤ ਅਰ ਕਲਮ ਦੀ ਸੱਨਤ ਕੀਤੀ ਸੈਫਲੀਖ ਨੈ ਤਬੜਤੋੜ
 
DuuDu LuOD DDuDDuD DDD Du guDD DDD uDuS uuu DDD YuDu DuDD uDGuGSDSuDDuDuDuDD DS DD DDD guD भगले जाळम भछ्भ वठ्ठ, ने व्रेटवर्पगझे स्टी ठालेन्टाठी मैाठी धैभठ डीळष्ठ मैढलीध द्वं मेंधी गोष्टी ; उाजीटा है, क्रेने
 
SDDD Y uDu u uDDu u uDuuDu DDD D DDuD DDS
 
भडे धैज् ब्रागाउंमैढलीध टे उंच ढज्ञा चिडा, भडे भा५ डेउ 9मी उउाँ लंचे पैके, अध िभीट लटीaभ।ि fटम लिधे छे धशझे चिठ पिड़ें, मैढलीध वांगहे क्टा जावभ रो
 
uBS uuD DDD DDDD DDD D DDDD DDD DD DDuDuD uu S LuDD DD uuB uDD DDDD uDD DDDD DDD पै गिarा, उां मैडलीधी बलशली अपे अभाप भधडिਆਰ ਹੋ ਬੈਠਾ ਪਰ ਲਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਅਦੀਨवेगध टी, ब्रह डावेन्टाछो बछ हडटा मी ॥
 
luu DD Du Y DD DuDuLS guDuD uDDDD DDS Lt uu uD DDuGS D DBD DDD DDDS Suu DDBDBD DS
 
ईच्ट बटेछ, बाँठान्ने बेटे मठ बउठ टे भाज्उ दिछ लेष्टिभा ।
 
६ठीं डिठी मैडलोधीं धाड धंडा भडे घालीरू ऐ f:- arा रोfटarा मी; घलव ईभबान छे ची उपि चुवा रोटिभिा
 
SDD S uDuD uuBDD DDD DDDD uuD uD DBTDD guu
 
DuDDD D DDD Duu uDuuDuuS uS uDuDuS uLuDuD uBDS बfभांडे मृर्थ, f५६ टी मराठी टेलड अगे जी धडा भूड<noinclude></noinclude>
 
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
2,469

edits