"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/144" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੰਧੂ ਕੁਹਲਾਂਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓ ਚਾਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚਦੱਡੀ ਹੈ,ਤਾਂ
+
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੰਧੂ ਕੁਹਲਾਂਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓ ਚਾਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚਦੱਡੀ ਹੈ,ਸਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਗਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਜਿਲੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੱਡ਼ੀ ਸਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਹਲਦੀ , ਸੁੰਡ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜਦੀ ਹੈ ।
 
   
   
2,010

edits