"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/144" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈਡਰ (ਗ਼ੈਰਸ਼ਾਮਲ):ਹੈਡਰ (ਗ਼ੈਰਸ਼ਾਮਲ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
{{rh|੧੨੮|ਚੌਥਾ ਦੁਅਾਬਾ ਚਨਹਿਤ।}}
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
128. ਚੋਥਾ ਦੋਆਬਾ ਚਨਿਹਤ
 
 
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੰਧੂ ਕੁਹਲਾਂਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓ ਚਾਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚਦੱਡੀ ਹੈ,ਤਾਂ
 
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੰਧੂ ਕੁਹਲਾਂਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓ ਚਾਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚਦੱਡੀ ਹੈ,ਤਾਂ
   
2,469

edits