"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/60" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

→‎ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ: ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ
ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
(→‎ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ: ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
द्रम्भाग्ने वार्टी डे रुजछ । •
 
बच्चे दडी डवज्ञी लाख डब्मा उठमग्बे कॉमें भाठ मिटिarा मी, अड़े में बेटी वच्छ उरो मे, में पहर रोछ छटौजद्ध
 
S Du uDu D DD uDukuDS uDuuD DDDD DDD DuD DT S
 
क्नाठा बलटे गाठ ॥
 
Kasúr
 
बम्रट fष्टब डङ पुजारू मापन रै, ने अगले मभे fetr
 
DBDBD DBLLBDSDD D uYD DkLSS YuDuD Duu DLDLDDD DDDS uLuD D u D DD DBDDB BDDD DS uLuBD DDuDS छाठ भिन्भग्मटीठ भछ रोष्ठ्ठीं जेठी भाड्माउंडे मभे हिथे, न ईगेनथाली भगल भनाच धुछ इज्ञाटी कंठटे मठ
 
fटम टेम हिउ, बमृउ छँट, पेउ वपछ ज्ञप्रज्ञत्री अवान्टी मी
 
टिमी बलवे भीठ धुमठे टिलीइाले है। अधिarा पै,
 
از سر سامان’’ الایممنور میمارست- ޖެކަދ ركسور
 
टिम डा अचव टिप पै, ने मभाले डे लैबे लरेंच डोबर्ट, DD DuuDS DDD DDD DDD uD D S DD u uuDuu uuuuS SS
 
मघात भूठ इज्ञग्टी बलबे भज्ञ शिarा, अडे टिली ची पाठਸੂਹੀ ਖਿਦਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਭ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਫDu uDuuDu DDuu uD DD u D DDBDB uBD DDDuDuDS ड जछ हैटी अपे भापली नागा ठाले भीठ चल बैठा,
 
BDBD BDBDBDBDuD uuD uDuDuB uSDD DDuuDu uDuDBD uuuS S S अभ मा, भडे मेथे ठभेचेधष्ठ टे घठ्ठालठ्ले बळबे, भग्डD DD DDBDB DuDD DDS DDD DDD DiDD DBBDBD Y LYS
 
DS LLuuDu uDD DDD D DDDD DDSDDBD ਨੂੰ ਵੇ ਵਿੱਡੀ
 
i<noinclude></noinclude>
 
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
2,469

edits