"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/138" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
→‎top: added category
(Text from Google OCR)
 
ਛੋ (→‎top: added category)
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 4: ਲਾਈਨ 4:
 
BBD Yu uuL uDD DDOLLL uuu DDDuD BBDD S DDBuBDS BuDuuD gDD DDu D DD uDDDuD DuDuD DuS ਹਾਕਿੰਉਕਿ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਉੱਥੇ ਬਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
 
BBD Yu uuL uDD DDOLLL uuu DDDuD BBDD S DDBuBDS BuDuuD gDD DDu D DD uDDDuD DuDuD DuS ਹਾਕਿੰਉਕਿ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਉੱਥੇ ਬਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
 
DD uuku DDuDu DL uBDuu uL LDD DBCDLLLS uu u DDuD DuDuS uuu uu D DuDuSBDB DDD DDS S छ्ीfभक्ष्टी मी; क्षेपिठे धैज् ची भमद्दाठी भमौडवेल भ्रा
 
DD uuku DDuDu DL uBDuu uL LDD DBCDLLLS uu u DDuD DuDuS uuu uu D DuDuSBDB DDD DDS S छ्ीfभक्ष्टी मी; क्षेपिठे धैज् ची भमद्दाठी भमौडवेल भ्रा
DuS uuu DD DD uLD DD DuDuS uDuD gDS uuDuDL ब्रॉडवे मह्नष्ट उर्बेिट, लां वांना भिख् छ्वची, डरें अच्घ TDBDBD BDBDBD DDuD uuuD Y uu SuDuD DDDuuD uDuuDS YYDuDuS DD DDD BBBLHHLBDBD LC BBDBLHBDuD DuuD Duu ਦਾ ਵਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪੁਰ ਵਧੀ Y HDBBDuuuuD LDDuuD DY D DDuuDu Du uuuDDBDD BDuDuDuD DuDD u uDu uuD DDuuDuD DDuDS
+
DuS uuu DD DD uLD DD DuDuS uDuD gDS uuDuDL ब्रॉडवे मह्नष्ट उर्बेिट, लां वांना भिख् छ्वची, डरें अच्घ TDBDBD BDBDBD DDuD uuuD Y uu SuDuD DDDuuD uDuuDS YYDuDuS DD DDD BBBLHHLBDBD LC BBDBLHBDuD DuuD Duu ਦਾ ਵਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪੁਰ ਵਧੀ Y HDBBDuuuuD LDDuuD DY D DDuuDu Du uuuDDBDD BDuDuDuD DuDD u uDu uuD DDuuDuD DDuDS<noinclude></noinclude>
  +
  +
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
64

edits