"ਪੰਨਾ:Aaj Bhi Khare Hain Talaab (Punjabi).pdf/6" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
 
{{center|<poem>{{xxxx-larger|हमारा
 
{{center|<poem>{{xxxx-larger|हमारा
 
पर्यावरण}}</poem>}}
 
पर्यावरण}}</poem>}}
{{center|<poem>HAMARA PARYAWARAN 507/3,
+
{{block center|<poem>HAMARA PARYAWARAN 507/3,
 
GOPI VIHAR,
 
GOPI VIHAR,
 
SHAHABAD MARKANDA-136135
 
SHAHABAD MARKANDA-136135
ਲਾਈਨ 7: ਲਾਈਨ 7:
 
M : 9416572886, 9855542421</poem>}}
 
M : 9416572886, 9855542421</poem>}}
   
{{center|<poem>ਮੂਲ ਲੇਖਕ : ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ
+
{{block center|<poem>ਮੂਲ ਲੇਖਕ : ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ
 
ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ : ਸ਼ੀਨਾ, ਮੰਜੁਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰ
 
ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ : ਸ਼ੀਨਾ, ਮੰਜੁਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰ
 
ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ : ਦਿਲੀਪ ਚਿੰਚਾਲਕਰ
 
ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ : ਦਿਲੀਪ ਚਿੰਚਾਲਕਰ
ਲਾਈਨ 22: ਲਾਈਨ 22:
 
ਮੁੱਲ : 150/- ਰੁਪਏ</poem>}}
 
ਮੁੱਲ : 150/- ਰੁਪਏ</poem>}}
   
{{center|ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ}}
+
{{center|<poem>ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
  +
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ</poem>}}