"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/135" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
(ক্যাট-এ-লট: বিষয়শ্রেণী:ਪੰਜਾਬੀ থেকে সরানো হয়েছে)
 
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 11: ਲਾਈਨ 11:
 
अड़े थेहें पूछ उच्च बैठा। अच्छे टिप बजाली पै, ने ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਜਾਂਵਾ ਰੀ ਸਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧਵਸਿਰ ਬਿਨ ਮੱਲੀਆਂ ਵੇ ਪਿਛੇ ਦੇਵਿਆ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੈ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਡਿੱਠੀ, ਤ ਭਜ अटे, अडे 9म भजा चली उा पज्ञ टेर्श बेज औल डिरु tLDuD DuD uDuD DDtLu iiD DDD D uu DDDDLS के थेले छे डिग fuarा, अडे €मी नागा चधि2भा शिarा, BDuD DDD DDD DDTGGBG DDDSDDD D uDu DuuDuu DDD
 
अड़े थेहें पूछ उच्च बैठा। अच्छे टिप बजाली पै, ने ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਜਾਂਵਾ ਰੀ ਸਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧਵਸਿਰ ਬਿਨ ਮੱਲੀਆਂ ਵੇ ਪਿਛੇ ਦੇਵਿਆ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੈ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਡਿੱਠੀ, ਤ ਭਜ अटे, अडे 9म भजा चली उा पज्ञ टेर्श बेज औल डिरु tLDuD DuD uDuD DDtLu iiD DDD D uu DDDDLS के थेले छे डिग fuarा, अडे €मी नागा चधि2भा शिarा, BDuD DDD DDD DDTGGBG DDDSDDD D uDu DuuDuu DDD
 
DuDuDu Buuu D u DD D DuDDuD u uDS Dt tuuuD DDD S<noinclude></noinclude>
 
DuDuDu Buuu D u DD D DuDDuD u uDS Dt tuuuD DDD S<noinclude></noinclude>
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
769

edits