"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/144" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

(ক্যাট-এ-লট: বিষয়শ্রেণী:ਪੰਜਾਬੀ থেকে সরানো হয়েছে)
 
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
 
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਕੁਹਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਲ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚੜਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਗਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਜਿਲੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਡ਼ੀ ਸਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਲਧੀ, ਸੁੰਢ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆਨਾ ਬਹੁਤ ਬੀਜੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਈੇਸੇ ਜਾਗਾ ਘਾਟ ਹੈ; ਜਿਹ ਨੂੰ
 
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਕੁਹਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਲ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚੜਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਗਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਜਿਲੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਡ਼ੀ ਸਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਲਧੀ, ਸੁੰਢ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆਨਾ ਬਹੁਤ ਬੀਜੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਈੇਸੇ ਜਾਗਾ ਘਾਟ ਹੈ; ਜਿਹ ਨੂੰ
 
 
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
769

edits