"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/141" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
(ক্যাট-এ-লট: বিষয়শ্রেণী:ਪੰਜਾਬੀ থেকে সরানো হয়েছে)
 
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 3: ਲਾਈਨ 3:
 
ਇਸ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸਦਾ ਝਹੁ ਬਹੁ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ DD DDu u DD uuDD DDSDD DDD uDu uuD DDD uu DDD DuuD utuu DuDDDDD D DDD uDDu ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ममलभाऊ उानपूडाँटे वज़्ड भेले जल निज्ग्झ छीउदाय, निचे चाउ ज्नाउ भ्थठ, अठ चाठ में जेंट पै; अड़े भवाम, S YDDD DDLDDDuDS 0uuDuD DDuDuLuSOLuD DuuDuu uDuD DD DBHD । जेछे उानपुउ टे जल। अडे टिव मलग्लिीअ गेछे छानपृष्ठ ज्ठ, नै fटम द्वभाचे हिच्या धैठणी डेमैत्रज्ञे fभंड fमटंड्रज्ञ टेर्धले डौद्ध, अडे लॉरेंट टे घमारें लग,वम
 
ਇਸ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸਦਾ ਝਹੁ ਬਹੁ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ DD DDu u DD uuDD DDSDD DDD uDu uuD DDD uu DDD DuuD utuu DuDDDDD D DDD uDDu ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ममलभाऊ उानपूडाँटे वज़्ड भेले जल निज्ग्झ छीउदाय, निचे चाउ ज्नाउ भ्थठ, अठ चाठ में जेंट पै; अड़े भवाम, S YDDD DDLDDDuDS 0uuDuD DDuDuLuSOLuD DuuDuu uDuD DD DBHD । जेछे उानपुउ टे जल। अडे टिव मलग्लिीअ गेछे छानपृष्ठ ज्ठ, नै fटम द्वभाचे हिच्या धैठणी डेमैत्रज्ञे fभंड fमटंड्रज्ञ टेर्धले डौद्ध, अडे लॉरेंट टे घमारें लग,वम
 
है राम ।<noinclude></noinclude>
 
है राम ।<noinclude></noinclude>
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
769

edits