"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/11" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 9: ਲਾਈਨ 9:
 
Kapárkalk ... . . Troes . - 2. 19 *e Kartárpur... ... ... vstartə « ... ... ... 20 Rio TTMMMLL S ASS S SS S SDD DuBLSS S ۹۰ 20 ... می
 
Kapárkalk ... . . Troes . - 2. 19 *e Kartárpur... ... ... vstartə « ... ... ... 20 Rio TTMMMLL S ASS S SS S SDD DuBLSS S ۹۰ 20 ... می
 
۹۹ 2k ۰۰ه " ... gesgarھénpar ۰۰۰ ... ... sts.stته Skamakaraat . . firsonarystan . . sa tr
 
۹۹ 2k ۰۰ه " ... gesgarھénpar ۰۰۰ ... ... sts.stته Skamakaraat . . firsonarystan . . sa tr
  +
  +
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]