"ਪੰਨਾ:Alochana Magazine April 1962.pdf/52" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(→‎ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ: ਖ਼ਾਲੀ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
 
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਆਵੇਗਵਿਆਪਾਰ-ਉਹ ਆਵੇਗ-ਵਿਆਪਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਏਕਤਾ-ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਗਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  +
ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਮਲੇ ਲੇਖ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ
  +
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ
  +
-
  +
i
  +
40